Nejpopulárnější Golfový Turnaj s českou a mezinárodní účastí 
<p style="background-color: transparent;" /><h2 style="background-color: transparent;">Vítejte na domovské stránce Czech Open Golf Classic.<br /></h2><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; line-height: 25px;">Zaregistrovat se můžete u presidenta turnaje mejlem či osobně <u>(úplatky či protislužby nejsou nutné avšak vítané a budou brány v potaz).</u></span></div><h3><span style="font-size: 14px !important;">You can register with the COGC President in person or email to </span></h3><p><span style="font-size: 14px;"><b><a href="mailto:jarda@pcplusnet.net">register@czechopen-golfclassic.com</a></b></span><span style="font-size: 14px;"> .</span></p><p style="background-color: transparent;"><b>(Bribes or compensation are not necessary but welcome and will be considered).</b><br clear="all" /></p><p style="background-color: transparent;"><a href="http://www.czechopen-golfclassic.com/">www.czechopen-golfclassic.com</a></p><h2><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">If you can't read following Qualifying Criteria you may NOT be eligible to compete in the COGC tournament.</span></h2><p style="background-color: transparent;" /><p style="background-color: transparent;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 18px !important;">Podmínky kvalifikace: </span><br />Do turnaje se kvalifikují osoby všech váhových a věkových kategorií, bez rozdílu rasy, barvy očí, velikosti bot i pohlaví, avšak musí česky nebo slovensky zodpovědět na jednu záludnou otázku udělenou soutěžní komisí.</span></b><br clear="all" /></p><p style="background-color: transparent;"><span style="font-size: 14px;">HINT: It may be a name for Czech brewed beer (btw. sold in Ontario BeerStore and in LCBO) brewed near Velké Popovice - Czech Republic. The label on the beer bottle or can contain a picture of an animal that farmers and breeders prefer use the terms like &quot;buck&quot; and &quot;billy&quot;. </span><br clear="all" /></p><p style="background-color: transparent;"><b><span style="font-size: 14px !important;">Format:</span></b><br /><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px !important;">The game is played according to the rules of golf, and local rules of court for modification handicap. The competition committee reserves the right, if necessary, to supplement the technical provisions in order to meet the fairness of competition. <br />Furthermore, we look forward to our favorite competitions, such as &quot;closest to the bucket,&quot; a cooler of delicious drinks, and &quot;longest drive&quot;. <br /><br />In the case of equality of results the winner is determined by the tournament committee, possible playoffs and also it’s format. </span></span></span></span></span></span><br /><br clear="all" /></p><p><span style="font-size: 18px;">Hraje se podle platných Pravidel golfu, a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.</span><br /><br /><br /><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 18px !important;">Možná že se dočkáme oblíbené soutěže, jako je “Nejblíže ke vědru” o něco lahodného z vědra nápojů a “Longest drive”.<br /><br />V případě rovnosti výsledků určí komise turnaje, kde a kdy proběhne play-off a také její formát. </span></span></span></span></span></span></span></span><br clear="all" /> <img style="height: 246px; width: 128px;" border="0" src="/xml/wfxdirect/res;jsessionid=F6620D674F710FB4D8001FC0F6F7A92C.TCpfixus70a?name=pohar+2004+trophy.jpg&type=image" width="128" height="246" wfxtype="resource" wfxsrc="pohar 2004 trophy.jpg" />        <img style="height: 224px; width: 136px;" border="0" src="/xml/wfxdirect/res;jsessionid=F6620D674F710FB4D8001FC0F6F7A92C.TCpfixus70a?name=COGC%7Elogo%7Eand%7Etext%7Ecopy.jpg&type=image" width="136" height="224" wfxtype="resource" wfxsrc="COGC~logo~and~text~copy.jpg" />   <img style="height: 252px; width: 187px;" border="0" src="/xml/wfxdirect/res;jsessionid=F6620D674F710FB4D8001FC0F6F7A92C.TCpfixus70a?name=2013+COGC+trophy+pohar+cut+out+copy.jpg&type=image" width="187" height="252" wfxtype="resource" wfxsrc="2013 COGC trophy pohar cut out copy.jpg" /></p><p style="background-color: transparent;" /><p style="background-color: transparent;" align="left"><b><span style="font-size: 14px;">Protests :</span></b><br /><span style="font-size: 14px;">A player may submit a written protest in the hands of any member of the Competition Commission no later than 20 minutes after submitting his or her score card. Acceptance of such a protest is tied to a financial principal of $100CD /US (129 EURO), which in case of rejection of the protest shall be forfeited in favor of COGC 2015.</span><br /><br /><b><span style="font-size: 18px;">Protesty:</span></b><br /><br /><span style="font-size: 18px;">Hráč může podat protest písemně do rukou kteréhokoliv člena Soutěžního komise nejpozději 20 minut po odevzdání posledního soutěžního výsledku. Akceptování takového protestu je vázáno na složení finanční jistiny ve výši $100CD /US (130 EURO), která v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch COGC 2015. </span><br /><br /><span style="font-size: 14px;">President of COGC 2014, also reserves the right to invite a number guests in order to supplement the required number of players in the tournament and in a flight.</span></p><p style="background-color: transparent;" align="left"><br /><span style="font-size: 18px;">President COGC 2014 si dále vyhrazuje právo pozvat hosta, tak aby se doplnil potřebný počet hráčů ve flightu a v turnaji.</span><br clear="all" /></p><p style="background-color: transparent;"><span style="font-size: 14px;">All players of the tournament must attend the Nineteenth hole ceremony to conclude the announcement of winners, transfer the Challenge cup, and other prizes to those who outlast to the end.</span><br /><br /><span style="font-size: 18px;">Na Devatenácté jamce turnaj uzavřeme vyhlášením vítězů, předáním putovního poháru a dalších cen těm kteří vydrželi až do konce.</span> </p>